JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE NEREŽIŠĆA u k.o. Nerežišća

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/06, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 29. Statuta Općine Nerežišća („Službeni glasnik Općine Nerežišća“, broj: 6/21) i Odluke Općinskog vijeća Općine Nerežišća o raspisivanju natječaja za davanje u zakup nekretnine u vlasništvu Općine Nerežišća (KLASA: 940-01/22-01/05, URBROJ: 2181-34-02/1-22-08 od 21. lipnja 2022.) općinski načelnik Općine Nerežišća, objavljuje JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE NEREŽIŠĆA u k.o. Nerežišća

 Predmet natječaja je zakup nekretnina u vlasništvu Općine Nerežišća (vlasnički dio 1/1), koje se nalaze na području k.o. Nerežišća, u Gospodarsko-poslovnoj zoni „Balun – Vrpovje“ , a koje su u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Splitu, Stalne službe u Supetru označene kao:
- čest.zem. 4185/6, ZU 2122, k.o. Nerežišća,
- čest.zem. 4177/2, ZU 1484, k.o. Nerežišća,
- dio čest.zem. 4186/5, ZU 1484, k.o. Nerežišća,
ukupne površine 1850 m2.
Nekretnine se daju u zakup na rok od 5 godina.
Početna cijena zakupa iznosi 2,90 kn (dvijekune i devedesetlipa) po metru kvadratnom mjesečno.
Podnošenje ponude ima značaj prihvaćanja svih uvjeta iz ovog Javnog natječaja i ukupne ponudbene dokumentacije kao i svih posljedica koje iz toga proizlaze. Pored ugovorene zakupnine zakupac snosi i sve ostale troškove vezane uz zakup.

Cijeli tekst JAVNOG NATJEČAJA preuzmite OVDJE.

 

ODLUKA - 28.7.2022.

O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po javnom natječaju za zakup nekretnina u vlasništvu Općine Nerežišćavlasništvu Općine Nerežišća

Informacije

15-01-2022

Ažuriranje službenih stranica *** OBAVIJEST ***

Općina Nerežišća je u postupku ažuriranja službenih mrežnih stranica. Objavljen sadržaj još nije do kraja ažuriran. Molimo na razumijevanje. Ukoliko imate pitanja, slobodno nam se obratite na mail: administrator@nerezisca.hr više

12-01-2022

Obilazak gradilišta

Ministrica poljoprivrede Marija Vučkovic i župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban zajedno sa suradnicima obišli su gradilište vatrogasnog doma DVD-a Supetar. više

OPĆINA NEREŽIŠĆA
Trg sv. Petra 5
21423 Nerežišća
OIB: 44288790358
___________________________

Podaci o banci:
OTP BANKA d.d.
IBAN: HR9524070001828000009
___________________________

RADNO VRIJEME:
07:00 - 15:00
RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 14:00

SVEMIR OBILINOVIĆ
Općinski načelnik
Tel: +385(0)21 637-186
E-mail: nacelnik@nerezisca.hr

____________________________

MARKO JERČIĆ
Pročelnik
Tel: +385(0)21 637-300
E-mail: procelnik@nerezisca.hr

___________________________

KATARINA ŠTAMBUK
Administrativni tajnik
Tel: +385(0)21 637-186
E-mail: tajnistvo@nerezisca.hr

IVANA MRKOVIĆ KUSANOVIĆ
Viši referent za informatičke i pomoćno-tehničke poslove:

Tel: +385(0)21 637-186
E-mail: administrator@nerezisca.hr

Službenik za informiranje:
IVANA MRKOVIĆ KUSANOVIĆ
E-mail: ppi@nerezisca.hr
_____________________________________________

MAJA ŽUVIĆ
Viši referent za financije i računovodstvo:
Tel: +385(0)21 637-186
Mob: +385(0)99 819 9931
E-mail: racunovodstvo@nerezisca.hr

__________________________
Pratite nas na društvenim mrežama:

Copyright © 2011. - 2021. Sva prava pridržana. / Općina Nerežišća / Trg sv. Petra 5, 21423 Nerežišća / tel: +385(0)21 637 186 /
IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI