Prostorni plan uređenja - OPĆINE NEREŽIŠĆA

Klikom na traženo preuzmite željeni dokument:

- PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE NEREŽIŠĆA19.4.2019.

INFORMACIJA O PROVEDBI POSTUPKA STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

Temeljem Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 03/17, u tekstu dalje: Uredba) Općinski načelnik Općine Nerežišća donio je Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja (dalje u tekstu III. ID PPU) Općine Nerežišća.
U svrhu informiranja javnosti, Informacija se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Općine Nerežišća (www.nerezisca.hr).

Poziva se zainteresirana javnost da dostavi svoja mišljenja i prijedloge za sadržaj strateške studije utjecaja na okoliš III. ID PPU Općine Nerežišća:
Adresa dostave: Općina Nerežišća, Trg Sv. Petra 5, 21423 Nerežišća, s naznakom: „SPUO za III. ID PPU Općine Nerežišća“.
Rok dostave mišljenja je 30 dana dana od dana objave ove informacije.

- INFORMACIJA O PROVEDBI POSTUPKA STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ III. IZMJENA I DOPUNA PP UREĐENJA OPĆINE NEREŽIŠĆA

.- ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ III. IZMJENA I DOPUNA PP UREĐENJA OPĆINE NEREŽIŠĆA

- ODLUKA O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE NEREŽIŠĆA

- OBAVIJEST O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOR PLANA UREĐENJA OPĆINE NEREŽIŠĆA


19.7.2019.

- ODLUKU o sadržaju studije strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nerežišća

12-10-2020

- ODLUKA O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE NEREŽIŠĆA

27-10-2020

- Obavijest o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nerežišća

03-12-2020

- ODLUKU o obustavi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nerežišća

28-05-2021

- ODLUKA o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nerežišća

28-05-2021

- Informacija o provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nerežišća

10-08-2023.

ODLUKA o obustavi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nerežišća


11-08-2023.


- Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nerežišća

- ODLUKA o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nerežišća

23.10.2023.

ODLUKA KAKO ZA III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE NEREŽIŠĆA NIJE POTREBNO PROVESTI POSTUPAK STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
- URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA OPĆINE NEREŽIŠĆA

2014. - Urbanistički plan uređenja poslovno-gospodarske zone Dumanići:


UPU DUMANIĆI

2015. - URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA "Pletenik", "Jerkovica" i "Prajca"
- Zaključak o utvrđivanju prijedloga za javnu raspravu - OVDJE.
- Zaključak o objavi javne rasprave - OVDJE.
- Obrazloženje - OVDJE.
- Odredbe za provođenje plana - OVDJE.

- Sažetak za javnost UPU područja PLETENIK, JERKOVICA I PRAJCA - OVDJE.
- GRAFIČKI PRIKAZ
- OBRAZLOŽENJE

- ODLUKA O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA "PLETENIK", "JERKOVICA" I "PRAJCA"2015. - URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA UGOSTITELJSKO- TURISTIČKE ZONE "SMRKA"
- Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone "Smrka" - OVDJE.
- Zaključak o utvrđivanju prijedloga za javnu raspravu - OVDJE.
- Zaključak o objavi javne rasprave - OVDJE.
- GRAFIČKI PRIKAZ
- I. Obrazloženje - OVDJE.
- Odluka o donošenju UPU-a ugostiteljsko-turističke zone "Smrka" - OVDJE.

12.2.2024.

- Obavijest o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostitejsko-turističke zone "Smrka"

- ODLUKA O IZRADI Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostitejsko-turističke zone "Smrka"- UPU VELA FARSKA - ISTOK I
- IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA VELA FARSKA-ISTOK I - OVDJE.
- PRILOZI UZ IZVJEŠĆE - OVDJE.
- PRIMJEDBE - OVDJE.
- Zaključak o utvrđivanju prijedloga plana za javnu raspravu - OVDJE.
- Zaključak o objavi javne rasprave - OVDJE.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA VELA FARSKA - ISTOK I
2017. - Odluka o donošenju UPU-a Vela Farska - ISTOK I - OVDJE.
2017. - Obavijest o izradi UPU-a Vela Farska - ISTOK I - OVDJE

2018. - Općina Nerežišća pokrenula je izradu Urbanističkog plana uređenja Vela Farska – Istok I.
Sukladno članku 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članku 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategija, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17), a temeljem mišljenja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije KLASA:350-02/17-03/0049, URBROJ:2181/1-10/07-18-0003 izrada Urbanističkog plana Vela Farska – Istok I podliježe obvezi ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. U Odluci o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Urbanističkog plana uređenja Vela Farska – Istok I navedeni su razlozi za izradu i donošenje Urbanističkog plana. U Obrascu o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš dani su podaci sukladno Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategija, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17).

- Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta - Istok I - OVDJE
- OBRAZAC O OCJENI O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE NA OKOLIŠ - VELA FARSKA ISTOK I - OVDJE
- Informacija o provedenoj ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš - OVDJE.
 - ODLUKA da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš - OVDJE.

 - UPU VELA FARSKA-ISTOK II

 

- URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA VELA FARSKA - ISTOK II
2017. - Odluka o donošenju UPU-a Vela Farska - ISTOK II - OVDJE.
2017. - Obavijest o izradi UPU-a Vela Farska - ISTOK II - OVDJE
2018. - Općina Nerežišća pokrenula je izradu Urbanističkog plana uređenja Vela Farska – Istok II.
Sukladno članku 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članku 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategija, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17), a temeljem mišljenja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije KLASA:350-02/17-03/0049, URBROJ:2181/1-10/07-18-0003 izrada Urbanističkog plana Vela Farska – Istok II podliježe obvezi ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. U Odluci o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Urbanističkog plana uređenja Vela Farska – Istok II navedeni su razlozi za izradu i donošenje Urbanističkog plana. U Obrascu o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš dani su podaci sukladno Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategija, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17).
- Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta - Istok II - OVDJE
- OBRAZAC O OCJENI O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE NA OKOLIŠ - VELA FARSKA ISTOK II - OVDJE
- Informacija o provedenoj ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš - OVDJE.
- ODLUKA da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš - OVDJE.
- Zaključak o objavi javne rasprave preuzmite OVDJE.

- Izvješće o javnoj raspravi UPU Vela Farska - Istok II - preuzmite OVDJE.o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nerežišća

- Zaključak o objavi PONOVNE javne rasprave preuzmite OVDJE.- Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi UPU Vela Farska - Istok II, preuzmite OVDJE.


 


Informacije

15-01-2022

Ažuriranje službenih stranica *** OBAVIJEST ***

Općina Nerežišća je u postupku ažuriranja službenih mrežnih stranica. Objavljen sadržaj još nije do kraja ažuriran. Molimo na razumijevanje. Ukoliko imate pitanja, slobodno nam se obratite na mail: administrator@nerezisca.hr više

12-01-2022

Obilazak gradilišta

Ministrica poljoprivrede Marija Vučkovic i župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban zajedno sa suradnicima obišli su gradilište vatrogasnog doma DVD-a Supetar. više

OPĆINA NEREŽIŠĆA
Trg sv. Petra 5
21423 Nerežišća
OIB: 44288790358
___________________________

Podaci o banci:
OTP BANKA d.d.
IBAN: HR9524070001828000009
___________________________

RADNO VRIJEME:
07:00 - 15:00
RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 14:00

SVEMIR OBILINOVIĆ
Općinski načelnik
Tel: +385(0)21 637-186
E-mail: nacelnik@nerezisca.hr

____________________________

MARKO JERČIĆ
Pročelnik
Tel: +385(0)21 637-300
E-mail: procelnik@nerezisca.hr

___________________________

KATARINA ŠTAMBUK
Administrativni tajnik
Tel: +385(0)21 637-186
E-mail: tajnistvo@nerezisca.hr

IVANA MRKOVIĆ KUSANOVIĆ
Viši referent za informatičke i pomoćno-tehničke poslove:

Tel: +385(0)21 637-186
E-mail: administrator@nerezisca.hr

Službenik za informiranje:
IVANA MRKOVIĆ KUSANOVIĆ
E-mail: ppi@nerezisca.hr
_____________________________________________

MAJA ŽUVIĆ
Viši referent za financije i računovodstvo:
Tel: +385(0)21 637-186
Mob: +385(0)99 819 9931
E-mail: racunovodstvo@nerezisca.hr

__________________________
Pratite nas na društvenim mrežama:

Copyright © 2011. - 2021. Sva prava pridržana. / Općina Nerežišća / Trg sv. Petra 5, 21423 Nerežišća / tel: +385(0)21 637 186 /
IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI