PROGRAM KREDITIRANJA PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Javni poziv je objavljen 12. travnja 2022. godine, na temelju članka 39. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 125/19, 22/20 i 21/21) i članka 10. Programa kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita u Splitsko-dalmatinskoj županiji („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj: 35/18).

 

PREDMET POZIVA: iskazivanje interesa za subvenciju kamatne stope korisniku kredita sukladno „Programu kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita u Splitsko-dalmatinskoj županiji“

KORISNICI MOGU BITI: d.o.o., j.d.o.o., obrti, profitne ustanove

UVJETI: ulaganje na područje Splitsko-dalmatinske županije; djelatnost je sukladna Popisu prihvatljivih NKD djelatnosti za Program koji je sastavni dio ovog Javnog poziva koji ispunjavaju uvjete za dobivanje kredita sukladno pravilima Poslovnih banaka koje su sa Splitsko-dalmatinskom županijom zaključile Ugovor o provedbi Programa

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:
kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata
kupnju nove opreme ili novog dijela opreme
refinanciranje postojećih nepovoljnih kredita
obrtna sredstva

UVJETI KREDITIRANJA:
Najniži iznos kredita od 200.000,00 do 5.000.000,00 kuna (najviše jedan kredit po poduzetniku) za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, kupnju nove opreme ili novog dijela opreme. Financiranje obrtnih sredstava može se odobriti u iznosu od 20% ( za uslužne djelatnosti) i 30% ( za proizvodne djelatnosti)
od 200.000,00 do 1.000.000,00 kuna za refinanciranje postojećih nepovoljnih kredita čija kamatna stopa prelazi 5% i koji nisu subvencionirani sredstvima Splitsko-dalmatinske županije
do 500.000,00 kuna za financiranje obrtnih sredstava

ROK OTPLATE KREDITA:
do 12 godina za nove investicije- kupnja , izgradnja, uređenje li proširenje gospodarskih objekata, kupnja nove opreme ili novog dijela opreme; – poček do dvije (2) godine koji je uključen u rok otplate
do 5 godina za refinanciranje postojećih nepovoljnih kredita
do 3 godine za obrtna sredstva

Kamatna stopa najviše do 3,2 % godišnje za vrijeme cijelog trajanja otplate kredita

KRITERIJI ZA ODABIR PROJEKATA: U slučaju potrebe za rangiranjem, a sukladno raspoloživim Proračunskim sredstvima za tekuću godinu za provedbu Programa, utvrdit će se rang-lista Prijava u padajućem nizu, sukladno kriterijima za ocjenjivanje prijave iz članka 7. Pravilnika.

ROK PREDAJE PROJEKATA: Rok za podnošenje prijave je do iskorištenja Proračunskih sredstava za provedbu Programa za tekuću godinu, odnosno do objavljivanja Obavijesti o zaključivanju Javnog poziva na internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije.

Više detalja na linku: https://www.dalmacija.hr/natjecaji/javni-poziv-za-iskazivanje-interesa-subvencije-kamatne-stope-korisniku-kredita-sukladno-programu-kreditiranja-poduzetnistva-i-obrta-putem-subvencioniranja-kamate-kredita-u-sdz-za-2022-g

Informacije

15-01-2022

Ažuriranje službenih stranica *** OBAVIJEST ***

Općina Nerežišća je u postupku ažuriranja službenih mrežnih stranica. Objavljen sadržaj još nije do kraja ažuriran. Molimo na razumijevanje. Ukoliko imate pitanja, slobodno nam se obratite na mail: administrator@nerezisca.hr više

12-01-2022

Obilazak gradilišta

Ministrica poljoprivrede Marija Vučkovic i župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban zajedno sa suradnicima obišli su gradilište vatrogasnog doma DVD-a Supetar. više

OPĆINA NEREŽIŠĆA
Trg sv. Petra 5
21423 Nerežišća
OIB: 44288790358
___________________________

Podaci o banci:
OTP BANKA d.d.
IBAN: HR9524070001828000009
___________________________

RADNO VRIJEME:
07:00 - 15:00
RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 14:00

SVEMIR OBILINOVIĆ
Općinski načelnik
Tel: +385(0)21 637-186
E-mail: nacelnik@nerezisca.hr

____________________________

MARKO JERČIĆ
Pročelnik
Tel: +385(0)21 637-300
E-mail: procelnik@nerezisca.hr

___________________________

KATARINA ŠTAMBUK
Administrativni tajnik
Tel: +385(0)21 637-186
E-mail: tajnistvo@nerezisca.hr

IVANA MRKOVIĆ KUSANOVIĆ
Viši referent za informatičke i pomoćno-tehničke poslove:

Tel: +385(0)21 637-186
E-mail: administrator@nerezisca.hr

Službenik za informiranje:
IVANA MRKOVIĆ KUSANOVIĆ
E-mail: ppi@nerezisca.hr
_____________________________________________

MAJA ŽUVIĆ
Viši referent za financije i računovodstvo:
Tel: +385(0)21 637-186
Mob: +385(0)99 819 9931
E-mail: racunovodstvo@nerezisca.hr

__________________________
Pratite nas na društvenim mrežama:

Copyright © 2011. - 2021. Sva prava pridržana. / Općina Nerežišća / Trg sv. Petra 5, 21423 Nerežišća / tel: +385(0)21 637 186 /
IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI