Stipendiranje učenika i studenata - zaključci

Na temelju članka 44. Statuta Općine Nerežišća («Službeni glasnik Općine Nerežišća» broj 6/21) te članka 20. stavak 2. Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata s područja Općine Nerežišća («Službeni glasnik Općine Nerežišća» broj 9/19, 3/20), na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija, općinski načelnik Općine Nerežišća, dana 25. studenog 2021. godine donosi zaključke za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studnetima koji imaju prebivalište na području Općine Nerežišća.

Natječaj za dodjelu stipendija studentima i učenicima za akademsku – školsku 2021./2022. godinu

Na temelju članka 44. Statuta Općine Nerežišća („Službeni glasnik Općine Nerežišća“ broj: 6/21), članka 3. i članka 15. stavak 2. Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata s područja Općine Nerežišća („Službeni glasnik Općine Nerežišća“ broj: 9/19, 3/20), općinski načelnik Općine Nerežišća, dana 15. listopada 2021. godine donosi ODLUKU o raspisivanju natječaja za ostvarivanje prava na stipendije

JAVNI NATJEČAJ - VIŠI REFERENT ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

Na temelju članaka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine„ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 dalje: Zakon ), Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10, 125/14) i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nerežišća (Službeni glasnik Općine Nerežišća broj 1/21), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nerežišća raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto

Informacije

15-01-2022

Ažuriranje službenih stranica *** OBAVIJEST ***

Općina Nerežišća je u postupku ažuriranja službenih mrežnih stranica. Objavljen sadržaj još nije do kraja ažuriran. Molimo na razumijevanje. Ukoliko imate pitanja, slobodno nam se obratite na mail: administrator@nerezisca.hr više

12-01-2022

Obilazak gradilišta

Ministrica poljoprivrede Marija Vučkovic i župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban zajedno sa suradnicima obišli su gradilište vatrogasnog doma DVD-a Supetar. više

OPĆINA NEREŽIŠĆA
Trg sv. Petra 5
21423 Nerežišća
OIB: 44288790358
___________________________

Podaci o banci:
OTP BANKA d.d.
IBAN: HR9524070001828000009
___________________________

RADNO VRIJEME:
07:00 - 15:00
RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 14:00

SVEMIR OBILINOVIĆ
Općinski načelnik
Tel: +385(0)21 637-186
E-mail: nacelnik@nerezisca.hr

____________________________

MARKO JERČIĆ
Pročelnik
Tel: +385(0)21 637-300
E-mail: procelnik@nerezisca.hr

___________________________

KATARINA ŠTAMBUK
Administrativni tajnik
Tel: +385(0)21 637-186
E-mail: tajnistvo@nerezisca.hr

IVANA MRKOVIĆ KUSANOVIĆ
Viši referent za informatičke i pomoćno-tehničke poslove:

Tel: +385(0)21 637-186
E-mail: administrator@nerezisca.hr

Službenik za informiranje:
IVANA MRKOVIĆ KUSANOVIĆ
E-mail: ppi@nerezisca.hr
_____________________________________________

MAJA ŽUVIĆ
Viši referent za financije i računovodstvo:
Tel: +385(0)21 637-186
Mob: +385(0)99 819 9931
E-mail: racunovodstvo@nerezisca.hr

DENIS BUVINIĆ
Komunalni redar

Mob: +385(0)91 1499 537
E-mail: komunalni.redar@nerezisca.hr

__________________________
Pratite nas na društvenim mrežama:

Copyright © 2011. - 2021. Sva prava pridržana. / Općina Nerežišća / Trg sv. Petra 5, 21423 Nerežišća / tel: +385(0)21 637 186 /
IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI