JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva

Na temelju članaka 25. i 68. Zakona o šumama ("Narodne novine broj 68/18, 115/18, 98/13, 32/20, 145/20 i 101/23) Ministarstvo poljoprivrede objavljuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika na području Republike Hrvatske.

OBAVIJEST!!!

Od ponedjeljka 25. rujna 2023. započinje prikupljanje miješanog komunalnog otpada prema zimskom planu odvoza. Pražnjenje spremnika u zimskom razdoblju biti će dva puta tjedno – PONEDJELJKOM I PETKOM.

OPREMANJE DRUŠTVENOG DOMA „RETOND“ U DONJEM HUMCU

MJERA 3.3. „Razvoj održive male javne infrastrukture i usluga u službi lokalnog stanovništva i gostiju,
Tip operacije 3.3.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"

Podmjera 19.2. “Provedba operacije unutar CLLD strategije”
u okviru Mjere 19 “LEADER – CLLD”

Popis udjela članova/članica Općinskog vijeća Općine Nerežišća u vlasništvu poslovnog subjekta

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 143/21) član predstavničkog tijela dužan je pisanim putem u roku od 15 dana od stupanja na dužnost ili stjecanja udjela obavijestiti predsjednika predstavničkog tijela ako ima 5% ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta.

Na temelju članka 4. stavka 4. navedenog Zakona popis udjela iz stavka 3. objavljuje se i redovito ažurira na mrežnim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Člankom 5. stavak 1. podstavak 4) navedenog Zakona propisano je da su poslovni subjekti trgovačka društva, ustanove i druge pravne osobe te drugi subjekti poslovnih odnosa kao što su obrti, zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i nositelji samostalnih djelatnosti te nositelji i članovi drugih poslovnih subjekata osnovanih na temelju zakona.

Popis udjela članova/članica Općinskog vijeća Općine Nerežišća u vlasništvu poslovnog subjekta

 

Član/ članica Općinsko vijeće

Naziv poslovnog subjekta

 Đani Nigoević

  BERICA-VENERA d.o.o., Nerežišća, Industrijska 84, (33,33%)

 Stjepan Dubravčić

  Ugostiteljski obrt „Vrilo“, Supetar, Vrilo 1 (100%)

 

OBAVIJEST!!!

Od srijede 17. svibnja 2023. na snazi će biti novi način prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Nerežišća te će s ulica biti uklonjeni kontejneri, a miješani komunalni otpad će se prikupljati isključivo putem zaduženih spremnika. Zeleni otoci za odlaganje reciklabilnog otpada i dalje će ostati u uporabi.

Informacije

15-01-2022

Ažuriranje službenih stranica *** OBAVIJEST ***

Općina Nerežišća je u postupku ažuriranja službenih mrežnih stranica. Objavljen sadržaj još nije do kraja ažuriran. Molimo na razumijevanje. Ukoliko imate pitanja, slobodno nam se obratite na mail: administrator@nerezisca.hr više

12-01-2022

Obilazak gradilišta

Ministrica poljoprivrede Marija Vučkovic i župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban zajedno sa suradnicima obišli su gradilište vatrogasnog doma DVD-a Supetar. više

OPĆINA NEREŽIŠĆA
Trg sv. Petra 5
21423 Nerežišća
OIB: 44288790358
___________________________

Podaci o banci:
OTP BANKA d.d.
IBAN: HR9524070001828000009
___________________________

RADNO VRIJEME:
07:00 - 15:00
RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 14:00

SVEMIR OBILINOVIĆ
Općinski načelnik
Tel: +385(0)21 637-186
E-mail: nacelnik@nerezisca.hr

____________________________

MARKO JERČIĆ
Pročelnik
Tel: +385(0)21 637-300
E-mail: procelnik@nerezisca.hr

___________________________

KATARINA ŠTAMBUK
Administrativni tajnik
Tel: +385(0)21 637-186
E-mail: tajnistvo@nerezisca.hr

IVANA MRKOVIĆ KUSANOVIĆ
Viši referent za informatičke i pomoćno-tehničke poslove:

Tel: +385(0)21 637-186
E-mail: administrator@nerezisca.hr

Službenik za informiranje:
IVANA MRKOVIĆ KUSANOVIĆ
E-mail: ppi@nerezisca.hr
_____________________________________________

MAJA ŽUVIĆ
Viši referent za financije i računovodstvo:
Tel: +385(0)21 637-186
Mob: +385(0)99 819 9931
E-mail: racunovodstvo@nerezisca.hr

__________________________
Pratite nas na društvenim mrežama:

Copyright © 2011. - 2021. Sva prava pridržana. / Općina Nerežišća / Trg sv. Petra 5, 21423 Nerežišća / tel: +385(0)21 637 186 /
IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI