NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU (provedba savjetovanja sa zainteresiranom javnošću)

U nastavku objavljujemo Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu...


JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU


Nacrt akta na koji se savjetovanje odnosi:


- Odluka o komunalnom redu na području Općine Nerežišća

Razlozi donošenja akta:


Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18) koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine, člankom 130. st. 2 definirao je da će jedinice lokalne samouprave donijeti Odluke o komunalno redu u roku od godine dana od dana stupanja na snagu Zakona


Ciljevi provođenja savjetovanja:


Upoznavanje javnosti s Odlukom o komunalnom redu Općine Nerežišća, te mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara


Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara):


- zaključno do 29. srpnja 2019. godine do 12 sati


Podnošenje primjedbi, prijedloga i komentara:

  • Osobnom dostavom u JUO Općine Nerežišća, Trg sv Petra 5, Nerežišća
  • poštom na adresu Općine Nerežišća, Trg sv Petra 5, 21423 Nerežišća

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Općine Nerežišća www.nerežišća.hr


NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU
(provedba savjetovanja sa zainteresiranom javnošću)


Informacije

15-01-2022

Ažuriranje službenih stranica *** OBAVIJEST ***

Općina Nerežišća je u postupku ažuriranja službenih mrežnih stranica. Objavljen sadržaj još nije do kraja ažuriran. Molimo na razumijevanje. Ukoliko imate pitanja, slobodno nam se obratite na mail: administrator@nerezisca.hr više

12-01-2022

Obilazak gradilišta

Ministrica poljoprivrede Marija Vučkovic i župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban zajedno sa suradnicima obišli su gradilište vatrogasnog doma DVD-a Supetar. više

OPĆINA NEREŽIŠĆA
Trg sv. Petra 5
21423 Nerežišća
OIB: 44288790358
___________________________

Podaci o banci:
OTP BANKA d.d.
IBAN: HR9524070001828000009
___________________________

RADNO VRIJEME:
07:00 - 15:00
RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 14:00

SVEMIR OBILINOVIĆ
Općinski načelnik
Tel: +385(0)21 637-186
E-mail: nacelnik@nerezisca.hr

____________________________

MARKO JERČIĆ
Pročelnik
Tel: +385(0)21 637-300
E-mail: procelnik@nerezisca.hr

___________________________

KATARINA ŠTAMBUK
Administrativni tajnik
Tel: +385(0)21 637-186
E-mail: tajnistvo@nerezisca.hr

IVANA MRKOVIĆ KUSANOVIĆ
Viši referent za informatičke i pomoćno-tehničke poslove:

Tel: +385(0)21 637-186
E-mail: administrator@nerezisca.hr

Službenik za informiranje:
IVANA MRKOVIĆ KUSANOVIĆ
E-mail: ppi@nerezisca.hr
_____________________________________________

MAJA ŽUVIĆ
Viši referent za financije i računovodstvo:
Tel: +385(0)21 637-186
Mob: +385(0)99 819 9931
E-mail: racunovodstvo@nerezisca.hr

__________________________
Pratite nas na društvenim mrežama:

Copyright © 2011. - 2021. Sva prava pridržana. / Općina Nerežišća / Trg sv. Petra 5, 21423 Nerežišća / tel: +385(0)21 637 186 /
IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI