NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU (provedba savjetovanja sa zainteresiranom javnošću)

U nastavku objavljujemo Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu...


JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU


Nacrt akta na koji se savjetovanje odnosi:


- Odluka o komunalnom redu na području Općine Nerežišća

Razlozi donošenja akta:


Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18) koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine, člankom 130. st. 2 definirao je da će jedinice lokalne samouprave donijeti Odluke o komunalno redu u roku od godine dana od dana stupanja na snagu Zakona


Ciljevi provođenja savjetovanja:


Upoznavanje javnosti s Odlukom o komunalnom redu Općine Nerežišća, te mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara


Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara):


- zaključno do 29. srpnja 2019. godine do 12 sati


Podnošenje primjedbi, prijedloga i komentara:

  • Osobnom dostavom u JUO Općine Nerežišća, Trg sv Petra 5, Nerežišća
  • poštom na adresu Općine Nerežišća, Trg sv Petra 5, 21423 Nerežišća

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Općine Nerežišća www.nerežišća.hr


NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU
(provedba savjetovanja sa zainteresiranom javnošću)


Obavijesti

17-04-2019

Subvencioniranje vode....

Novim Zakonom o otocima uvedene su i dodatne kategorije korisnika koje ostvaruju pravo na subvencioniranu vodu. Jedna od njih su fizičke i pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost na otoku-otočni gospodarstvenik. više

24-10-2018

Jednokratna novčana potpora po novorođenom djetetu

Na temelju članka 30. Statuta Općine Nerežišća ("Službeni glasnik Općine Nerežišća» broj: 1/13, 4/13), Općinsko vijeće Općine Nerežišća na sjednici održanoj dana 24. listopada 2018. godine donijelo više

28-09-2018

Novčana pomoć za novorođenu djecu - SDŽ

Uviđajući trendove depopulacije kao i analize koje ukazuju na negativnu razliku broja rođenih i broja umrlih u posljednjih 6 godina, Splitsko-dalmatinska županija, kao dio ukupnih politika, intenvizirala je mjere demografske obnove od kojih je najznačajnija... više

Kontakt podaci:

OPĆINA NEREŽIŠĆA
Trg sv. Petra 5
21423 Nerežišća

OIB: 44288790358

___________________________

Podaci o banci:

OTP BANKA d.d.
IBAN: HR9524070001828000009

___________________________

RADNO VRIJEME:
07:00 - 15:00

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 14:00

___________________________

Općinski načelnik:
SVEMIR OBILINOVIĆ

Tel: +385(0)21 637-059
E-mail: nacelnik@nerezisca.hr

____________________________

Ured načelnika:

KATARINA ŠTAMBUK
Administrativni tajnik

Tel: +385(0)21 637-059
E-mail: tajnistvo@nerezisca.hr


DAVID JURUN
Vježbenik

Tel: +385(0)21 637-059
E-mail: david.jurun@nerezisca.hr

___________________________

Pročelnik:
MARKO JERČIĆ

Tel: +385(0)21 637-300
E-mail: procelnik@nerezisca.hr

______________________________________________

Služba za informatiku i pomoćno-tehničke poslove:
Službenik za informiranje:
Računovodstvo:
IVANA MRKOVIĆ KUSANOVIĆ

Tel: +385(0)21 637-059
E-mail: administrator@nerezisca.hr ( Administrator )
E-mail: ppi@nerezisca.hr ( Službenik za informiranje )
E-mail: racunovodstvo@nerezisca.hr ( Računovodstvo )
_____________________________________________

 

Komunalno redarstvo

DENIS BUVINIĆ
Komunalni redar

Mob: +385(0)91 1499 537
Tel: +385(0)21 637 186
E-mail: komunalni.redar@nerezisca.hr

______________________________

Pratite nas na društvenim mrežama:

____________________________

 

Copyright © 2011. - 2021. Sva prava pridržana. / Općina Nerežišća / Trg sv. Petra 5, 21423 Nerežišća / tel: +385(0)21 637 059 /
IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI