Popis potrebnih dokumenata za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete - Splitsko-dalmatinska županija

Objavljujemo popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete koje potrebno priložiti uz zahtjev. Zahtjevi se predaju u roku 3 mjeseca od dana rođenja djeteta, a posvojitelj malodobnog djeteta koji ispunjava uvjete u roku 3 mjeseca od dana pravomoćnosti rješenja o posvojenju na adresu Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Domovinskog rata 2,21000 Split.POPIS DOKUMENATA

a) preslika osobne iskaznice  - za roditelja ili posvojitelja podnositelja zahtjeva;
b) ORIGINAL Uvjerenje o prebivalištu roditelja ili posvojitelja odnosno uvjerenje o privremenom ili stalnom boravku za roditelja stranog državljanina za najmanje 3 godine prije rođenja djeteta (ne starije od 6 mjeseci);
c) Preslika izvatka  iz matice rođenih ili rodni list za novorođeno dijete za koje se traži naknada;
d) Uvjerenje o prebivalištu za novorođeno dijete za koje se traži naknada (ne starije od 6 mjeseci);
e) Preslika izvadaka iz matice rođenih ili rodni list  - za svu djecu navedenu u zahtjevu;
f) Preslika IBAN računa jednog od roditelja ili posvojitelja na koji će se izvršiti isplata novčanih sredstava. (Ukoliko posjedujete zaštićeni račun, molimo Vas da u najbližoj poslovnici FINE  ispunite obrazac s naznakom da očekujete novčanu pomoć za novorođeno dijete od Splitsko-dalmatinske županije);
g) Ostali dokumenti ovisno o okolnostima (pravomoćna presuda o razvodu braka, pravomoćno rješenje o posvojenju ili uvjerenje o istom te ostali dokumenti na traženje referenta).

N A P O M E N A

Obitelji s troje i više djece koji imaju prebivalište, odnosno privremeni ili stalni boravak na području općina i gradova u Splitsko-dalmatinskoj županiji iz 1. grupe, kojima će se vršiti isplata novčanih sredstava u tri kalendarske godine, dužni su dostaviti Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Splitsko-dalmatinske županije početkom svake kalendarske godine:

- Uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja ili posvojitelja, odnosno uvjerenje o privremenom ili stalnom boravku za roditelja stranog državljanina (ne starije od 6 mjeseci);
- Uvjerenje o prebivalištu za novorođeno dijete (ne starije od 6 mjeseci).


 

Informacije

15-01-2022

Ažuriranje službenih stranica *** OBAVIJEST ***

Općina Nerežišća je u postupku ažuriranja službenih mrežnih stranica. Objavljen sadržaj još nije do kraja ažuriran. Molimo na razumijevanje. Ukoliko imate pitanja, slobodno nam se obratite na mail: administrator@nerezisca.hr više

12-01-2022

Obilazak gradilišta

Ministrica poljoprivrede Marija Vučkovic i župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban zajedno sa suradnicima obišli su gradilište vatrogasnog doma DVD-a Supetar. više

OPĆINA NEREŽIŠĆA
Trg sv. Petra 5
21423 Nerežišća
OIB: 44288790358
___________________________

Podaci o banci:
OTP BANKA d.d.
IBAN: HR9524070001828000009
___________________________

RADNO VRIJEME:
07:00 - 15:00
RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 14:00

SVEMIR OBILINOVIĆ
Općinski načelnik
Tel: +385(0)21 637-186
E-mail: nacelnik@nerezisca.hr

____________________________

MARKO JERČIĆ
Pročelnik
Tel: +385(0)21 637-300
E-mail: procelnik@nerezisca.hr

___________________________

KATARINA ŠTAMBUK
Administrativni tajnik
Tel: +385(0)21 637-186
E-mail: tajnistvo@nerezisca.hr

IVANA MRKOVIĆ KUSANOVIĆ
Viši referent za informatičke i pomoćno-tehničke poslove:

Tel: +385(0)21 637-186
E-mail: administrator@nerezisca.hr

Službenik za informiranje:
IVANA MRKOVIĆ KUSANOVIĆ
E-mail: ppi@nerezisca.hr
_____________________________________________

MAJA ŽUVIĆ
Viši referent za financije i računovodstvo:
Tel: +385(0)21 637-186
Mob: +385(0)99 819 9931
E-mail: racunovodstvo@nerezisca.hr

DENIS BUVINIĆ
Komunalni redar

Mob: +385(0)91 1499 537
E-mail: komunalni.redar@nerezisca.hr

__________________________
Pratite nas na društvenim mrežama:

Copyright © 2011. - 2021. Sva prava pridržana. / Općina Nerežišća / Trg sv. Petra 5, 21423 Nerežišća / tel: +385(0)21 637 186 /
IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI