II. izmjene i dopune Prostornog uređenja Općine Nerežišća


- Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nerežišća

- Obavijest za javnost o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nerežišća

- Zaključak o utvrđivanju prijedloga za javnu raspravu

- Zaključak o objavi javne rasprave


- IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA


- ZAKLJUČAK o utvrđivanju konačnog prijedloga II Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nerežišća


- GRAFIČKI PRIKAZ – PPUO I UPU - 


* URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA "SMRKA"

- IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ZONE „SMRKA“

- Zaključak o utvrđivanju prijedloga za javnu raspravu

- Zaključak o objavi javne rasprave

 

- GRAFIČKI PRIKAZ

- OBRAZLOŽENJE

- ODLUKA O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ZONE „SMRKA“


*URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA "Pletenik", "Jerkovica" i "Prajca"

- Zaključak o utvrđivanju prijedloga za javnu raspravu

- Zaključak o objavi javne rasprave


- Obrazloženje

- Odredbe za provođenje plana

- Sažetak za javnost UPU područja PLETENIK, JERKOVICA I PRAJCA

- GRAFIČKI PRIKAZ

- OBRAZLOŽENJE

- ODLUKA O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA "PLETENIK", "JERKOVICA" I "PRAJCA"* PROSTORNO PLANIRANJE UREĐENJA OPĆINE


- GRAFIČKI PRIKAZ

- I.OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINA NEREŽIŠĆA

- II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE NEREŽIŠĆA ( integralni tekst )

- ODLUKA O II.IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE NEREŽIŠĆA

Informacije

15-01-2022

Ažuriranje službenih stranica *** OBAVIJEST ***

Općina Nerežišća je u postupku ažuriranja službenih mrežnih stranica. Objavljen sadržaj još nije do kraja ažuriran. Molimo na razumijevanje. Ukoliko imate pitanja, slobodno nam se obratite na mail: administrator@nerezisca.hr više

12-01-2022

Obilazak gradilišta

Ministrica poljoprivrede Marija Vučkovic i župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban zajedno sa suradnicima obišli su gradilište vatrogasnog doma DVD-a Supetar. više

OPĆINA NEREŽIŠĆA
Trg sv. Petra 5
21423 Nerežišća
OIB: 44288790358
___________________________

Podaci o banci:
OTP BANKA d.d.
IBAN: HR9524070001828000009
___________________________

RADNO VRIJEME:
07:00 - 15:00
RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 14:00

SVEMIR OBILINOVIĆ
Općinski načelnik
Tel: +385(0)21 637-186
E-mail: nacelnik@nerezisca.hr

____________________________

MARKO JERČIĆ
Pročelnik
Tel: +385(0)21 637-300
E-mail: procelnik@nerezisca.hr

___________________________

KATARINA ŠTAMBUK
Administrativni tajnik
Tel: +385(0)21 637-186
E-mail: tajnistvo@nerezisca.hr

IVANA MRKOVIĆ KUSANOVIĆ
Viši referent za informatičke i pomoćno-tehničke poslove:

Tel: +385(0)21 637-186
E-mail: administrator@nerezisca.hr

Službenik za informiranje:
IVANA MRKOVIĆ KUSANOVIĆ
E-mail: ppi@nerezisca.hr
_____________________________________________

MAJA ŽUVIĆ
Viši referent za financije i računovodstvo:
Tel: +385(0)21 637-186
Mob: +385(0)99 819 9931
E-mail: racunovodstvo@nerezisca.hr

DENIS BUVINIĆ
Komunalni redar

Mob: +385(0)91 1499 537
E-mail: komunalni.redar@nerezisca.hr

__________________________
Pratite nas na društvenim mrežama:

Copyright © 2011. - 2021. Sva prava pridržana. / Općina Nerežišća / Trg sv. Petra 5, 21423 Nerežišća / tel: +385(0)21 637 186 /
IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI