VAŽNO - Produljenje roka za predaju Zahtjeva za povlasticu za mali obalni ribolov do 6. ožujka 2015. godine.

Dostavljamo dodatne informacije vezane za prijavu, obveze, i sl. iz Ministarststva poljoprivrede a vezano za produljenje roka za predaju Zahtjeva za povlasticu za mali obalni ribolov do 6. ožujka 2015. godine.INFO
:

- (Prijava) Na zahtjev za izdavanja povlastice za mali obalni ribolov plaća se 20 kuna državnih biljega (kao na bilo koji zahtjev koji se podnosi nekom upravnom tijelu), te 100 kuna upravnih pristojbi kod izdavanja Rješenja o izdavanju povlastice za mali obalni ribolov.

-Podnositelj Zahtjeva za izdavanje povlastice za mali obalni ribolov mogu biti sve osobe nositelji važećeg odobrenja za mali ribolov (u 2014 i/ili 2013. godini) bez obzira da li traže Povlasticu ili od nje odustaju, obzirom da svi imaju pravo ili na izdavanje povlastice koje se izdaju bez naknade (osim prije navedene upravne pristojbe) ili na dozvolu  za rekreacijski ribolov i ribolov pridnenim parangalima koje se izdaju bez naknade. Rok za podnošenje zahtjeva je 23. veljače 2015. godine, a za sve koji u tom roku ne podnesu zahtjev smatra se da u odustali ili nisu zainteresirani i gube sva prava koja proizlaze iz odobrenja za mali ribolov. (do 06.ožujka)

(Postupak)

- Pravo na obavljanje malog obalnog ribolova vezano je uz posjedovanje povlastice za mali obalni ribolov i položaj među prvih 3500 ovlaštenika te povlastice na rang listi koja se temelji na bodovanju. Svima koji imaju pravo na povlasticu ona će se i izdati, međutim ribolov će u određenoj kalendarskoj godini moći obavljati prvih 3500 sa rang liste. Svi ovlaštenici povlastice za mali obalni ribolov koji u određenoj kalendarskoj godini nisu među prvih 3500 na rang listi imaju pravo u toj godini na izdavanje dozvole za rekeacijski ribolov i ribolov pridnenim parangalima bez naknade.

(Obveze, evidencija i sl.)

Obzirom da je mali obalni ribolov kategorija gospodarskog ribolova na njega se odnose sve odredbe Zakona o morskom ribarstvu koje se odnose na gospodarski ribolov što uključuje i vođenje evidencije o ulovu i prijavljivanje ulova na propisani način sukladno Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave očevidnika, iskrcajne deklaracije i izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru (“Narodne novine” br. 144/2010 i 145/2011).

Sve osobe kojima je izdano odobrenje za mali ribolov su prije izdavanja odobrenja morale priložiti dokaz o osposobljenosti, te ne moraju ponovo prilagati nove dokaze ili polagati ispit.

- Nije se potrebno odreći trajno povlastice za mali obalni ribolov, da bi se izdala dozvola za rekreacijski ribolov i parangal bez naknade. Odnosno možete podnijeti zahtjev za povlasticu, te ukoliko budete izvan 3500 svejedno će Vam biti izdana besplatna dozvola za rekreaciju i parangal za 2015. godinu. Krajem svake godine će provoditi revizija rang liste, te ćete možda za 2016. godinu ili u nekoj budućoj godini biti unutar 3500 i ostvariti pravo na obavljanje malog obalnog ribolova.link, OVDJE.


Informacije

15-01-2022

Ažuriranje službenih stranica *** OBAVIJEST ***

Općina Nerežišća je u postupku ažuriranja službenih mrežnih stranica. Objavljen sadržaj još nije do kraja ažuriran. Molimo na razumijevanje. Ukoliko imate pitanja, slobodno nam se obratite na mail: administrator@nerezisca.hr više

12-01-2022

Obilazak gradilišta

Ministrica poljoprivrede Marija Vučkovic i župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban zajedno sa suradnicima obišli su gradilište vatrogasnog doma DVD-a Supetar. više

OPĆINA NEREŽIŠĆA
Trg sv. Petra 5
21423 Nerežišća
OIB: 44288790358
___________________________

Podaci o banci:
OTP BANKA d.d.
IBAN: HR9524070001828000009
___________________________

RADNO VRIJEME:
07:00 - 15:00
RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 14:00

SVEMIR OBILINOVIĆ
Općinski načelnik
Tel: +385(0)21 637-186
E-mail: nacelnik@nerezisca.hr

____________________________

MARKO JERČIĆ
Pročelnik
Tel: +385(0)21 637-300
E-mail: procelnik@nerezisca.hr

___________________________

KATARINA ŠTAMBUK
Administrativni tajnik
Tel: +385(0)21 637-186
E-mail: tajnistvo@nerezisca.hr

IVANA MRKOVIĆ KUSANOVIĆ
Viši referent za informatičke i pomoćno-tehničke poslove:

Tel: +385(0)21 637-186
E-mail: administrator@nerezisca.hr

Službenik za informiranje:
IVANA MRKOVIĆ KUSANOVIĆ
E-mail: ppi@nerezisca.hr
_____________________________________________

MAJA ŽUVIĆ
Viši referent za financije i računovodstvo:
Tel: +385(0)21 637-186
Mob: +385(0)99 819 9931
E-mail: racunovodstvo@nerezisca.hr

DENIS BUVINIĆ
Komunalni redar

Mob: +385(0)91 1499 537
E-mail: komunalni.redar@nerezisca.hr

__________________________
Pratite nas na društvenim mrežama:

Copyright © 2011. - 2021. Sva prava pridržana. / Općina Nerežišća / Trg sv. Petra 5, 21423 Nerežišća / tel: +385(0)21 637 186 /
IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI