Sjednica Općinskog vijeća

Redovna 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Nerežišća održati će se 17. ožujka 2015. godine s početkom u 19:00 sati u vijećnici Općine Nerežišća.

Edukativni seminar

Pozivamo Vas na edukativni seminar u organizaciji Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma na temu: HRVATSKI TURIZAM KROZ EU FONDOVE U FINANCIJSKOJ PERSPEKTIVI 2014.-2020. - „KAKO PRONAĆI EU SREDSTVA ZA SUFINACIRANJE TURISTIČKIH PROJEKATA“.

Prostorni plan uređenja - OPĆINE NEREŽIŠĆA

Klikom na traženo preuzmite željeni dokument:

- PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE NEREŽIŠĆA

- ODLUKU o sadržaju studije strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nerežišća - objava 19.7.2019.
- INFORMACIJA O PROVEDBI POSTUPKA STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ - objava 19.04.2019.
  Temeljem Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 03/17, u tekstu dalje: Uredba) Općinski načelnik Općine Nerežišća donio je Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja (dalje u tekstu III. ID PPU) Općine Nerežišća.
U svrhu informiranja javnosti, Informacija se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Općine Nerežišća (www.nerezisca.hr).

Poziva se zainteresirana javnost da dostavi svoja mišljenja i prijedloge za sadržaj strateške studije utjecaja na okoliš III. ID PPU Općine Nerežišća:

  Adresa dostave: Općina Nerežišća, Trg Sv. Petra 5, 21423 Nerežišća, s naznakom: „SPUO za III. ID PPU Općine Nerežišća“.
  Rok dostave mišljenja: 30 dana od dana objave ove Informacije.
  .
- - INFORMACIJA O PROVEDBI POSTUPKA STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ III. IZMJENA I DOPUNA PP UREĐENJA OPĆINE NEREŽIŠĆA
- .- ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ III. IZMJENA I DOPUNA PP UREĐENJA OPĆINE NEREŽIŠĆA
  .
- ODLUKA O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE NEREŽIŠĆA
- OBAVIJEST O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOR PLANA UREĐENJA OPĆINE NEREŽIŠĆA
 

27-10-2020

- Obavijest o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nerežišća


03-12-2020
- ODLUKU o obustavi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nerežišća
28-05-2021 - ODLUKA o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nerežišća
28-05-2021 - Informacija o provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nerežišća- URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA OPĆINE NEREŽIŠĆA

2014. - Urbanistički plan uređenja poslovno-gospodarske zone Dumanići:


UPU DUMANIĆI2014. - Urbanistički plan uređenja "Smrka" - luka nautičkog turizma - marina :
UPU SMRKA
CILJANE IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA "SMRKA" LUKA NAUTIČKOG TURIZMA - MARINA
- I. OBRAZLOŽENJE
- ODLUKA O CILJANIM IZMJENAMA I DOPUNAMA UPU-a "SMRKA" LUKA NAUTIČKOG TURIZMA - MARINA
- SAŽETAK ZA JAVNOST
- GRAFIKA2015. - URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA "Pletenik", "Jerkovica" i "Prajca"
- Zaključak o utvrđivanju prijedloga za javnu raspravu - OVDJE.
- Zaključak o objavi javne rasprave - OVDJE.
- Obrazloženje - OVDJE.
- Odredbe za provođenje plana - OVDJE.

- Sažetak za javnost UPU područja PLETENIK, JERKOVICA I PRAJCA - OVDJE.
- GRAFIČKI PRIKAZ
- OBRAZLOŽENJE

- ODLUKA O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA "PLETENIK", "JERKOVICA" I "PRAJCA"2015. - URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA UGOSTITELJSKO- TURISTIČKE ZONE "SMRKA"
- Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone "Smrka" - OVDJE.
- Zaključak o utvrđivanju prijedloga za javnu raspravu - OVDJE.
- Zaključak o objavi javne rasprave - OVDJE.
- GRAFIČKI PRIKAZ
- I. Obrazloženje - OVDJE.
- Odluka o donošenju UPU-a ugostiteljsko-turističke zone "Smrka" - OVDJE.- UPU VELA FARSKA - ISTOK I
- IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA VELA FARSKA-ISTOK I - OVDJE.
- PRILOZI UZ IZVJEŠĆE - OVDJE.
- PRIMJEDBE - OVDJE.
- Zaključak o utvrđivanju prijedloga plana za javnu raspravu - OVDJE.
- Zaključak o objavi javne rasprave - OVDJE.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA VELA FARSKA - ISTOK I
2017. - Odluka o donošenju UPU-a Vela Farska - ISTOK I - OVDJE.
2017. - Obavijest o izradi UPU-a Vela Farska - ISTOK I - OVDJE

2018. - Općina Nerežišća pokrenula je izradu Urbanističkog plana uređenja Vela Farska – Istok I.
Sukladno članku 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članku 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategija, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17), a temeljem mišljenja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije KLASA:350-02/17-03/0049, URBROJ:2181/1-10/07-18-0003 izrada Urbanističkog plana Vela Farska – Istok I podliježe obvezi ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. U Odluci o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Urbanističkog plana uređenja Vela Farska – Istok I navedeni su razlozi za izradu i donošenje Urbanističkog plana. U Obrascu o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš dani su podaci sukladno Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategija, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17).

- Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta - Istok I - OVDJE
- OBRAZAC O OCJENI O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE NA OKOLIŠ - VELA FARSKA ISTOK I - OVDJE
- Informacija o provedenoj ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš - OVDJE.
 - ODLUKA da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš - OVDJE.

 - UPU VELA FARSKA-ISTOK II

 

- URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA VELA FARSKA - ISTOK II
2017. - Odluka o donošenju UPU-a Vela Farska - ISTOK II - OVDJE.
2017. - Obavijest o izradi UPU-a Vela Farska - ISTOK II - OVDJE
2018. - Općina Nerežišća pokrenula je izradu Urbanističkog plana uređenja Vela Farska – Istok II.
Sukladno članku 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članku 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategija, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17), a temeljem mišljenja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije KLASA:350-02/17-03/0049, URBROJ:2181/1-10/07-18-0003 izrada Urbanističkog plana Vela Farska – Istok II podliježe obvezi ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. U Odluci o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Urbanističkog plana uređenja Vela Farska – Istok II navedeni su razlozi za izradu i donošenje Urbanističkog plana. U Obrascu o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš dani su podaci sukladno Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategija, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17).
- Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta - Istok II - OVDJE
- OBRAZAC O OCJENI O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE NA OKOLIŠ - VELA FARSKA ISTOK II - OVDJE
- Informacija o provedenoj ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš - OVDJE.
- ODLUKA da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš - OVDJE.


11-12-2018

- Zaključak o objavi javne rasprave preuzmite OVDJE.

17-12-2018

- 1_namjena
- 2a_promet
- 2b_EKI
- 2c_VIK
- 3a_uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - uvjeti korištenja
- 3b_uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - mjere posebne zaštite
- 4a_način i uvjeti gradnje - oblici korištenja
- 4b_način i uvjeti gradnje - način gradnje
- 4c_način i uvjeti gradnje - plan parcelacije
- obrazloženje
- odredbe
- sazetak_za_javnost

21-02-2020

- Izvješće o javnoj raspravi UPU Vela Farska - Istok II - preuzmite OVDJE.o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nerežišća

- Zaključak o objavi PONOVNE javne rasprave preuzmite OVDJE.


17-7-2020 - GRAFIKA, OBRAZLOŽENJE, ODREDBE, SAŽETAK ZA JAVNOST

- 1_namjena
- 2a_promet
- 2b_struja
- 2c_voda
- 3a_zastita
- 3b p mjere z
- 4a oblici
- 4b gradnja
- 4 c parcelacija
- obrazloženje
- Odredbe
- Sažetak za javnost

24-8-2020

- Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi UPU Vela Farska - Istok II, preuzmite OVDJE.


17-2-2021

GRAFIKA
-UPU_VF_Istok2-1 NAMJENA
-UPU_VF_Istok2-2A PROMET
-UPU_VF_Istok2-2B STRUJA
-UPU_VF_Istok2-2C VODA
-UPU_VF_Istok2-3 ZAŠTITA
-UPU_VF_Istok2-3B P MJERE Z
-UPU_VF_Istok2-4A OBLICI K
-UPU_VF_Istok2-4B GRADNJA
-UPU_VF_Istok2-4C PARCELACIJA

- Obrazloženje
- Odredbe

II. izmjene i dopune Prostornog uređenja Općine Nerežišća


- Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nerežišća

- Obavijest za javnost o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nerežišća

- Zaključak o utvrđivanju prijedloga za javnu raspravu

- Zaključak o objavi javne rasprave


- IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA


- ZAKLJUČAK o utvrđivanju konačnog prijedloga II Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nerežišća


- GRAFIČKI PRIKAZ – PPUO I UPU - 


* URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA "SMRKA"

- IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ZONE „SMRKA“

- Zaključak o utvrđivanju prijedloga za javnu raspravu

- Zaključak o objavi javne rasprave

 

- GRAFIČKI PRIKAZ

- OBRAZLOŽENJE

- ODLUKA O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ZONE „SMRKA“


*URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA "Pletenik", "Jerkovica" i "Prajca"

- Zaključak o utvrđivanju prijedloga za javnu raspravu

- Zaključak o objavi javne rasprave


- Obrazloženje

- Odredbe za provođenje plana

- Sažetak za javnost UPU područja PLETENIK, JERKOVICA I PRAJCA

- GRAFIČKI PRIKAZ

- OBRAZLOŽENJE

- ODLUKA O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA "PLETENIK", "JERKOVICA" I "PRAJCA"* PROSTORNO PLANIRANJE UREĐENJA OPĆINE


- GRAFIČKI PRIKAZ

- I.OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINA NEREŽIŠĆA

- II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE NEREŽIŠĆA ( integralni tekst )

- ODLUKA O II.IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE NEREŽIŠĆA

DONJI HUMAC...

Donji Humac, jedno od najstarijih bračkih naselja, smješten je u središnjem dijelu otoka Brača, nešto manje od dva kilometra sjeverozapadno od mjesta Nerežišća čijoj općini i pripada. Prvi se put spominje 1375. godine. U blizini naselja nalazi se spilja Kopačina, najstarije poznato čovjekovo obitavalište na Braču. Ondje su pronađeni tragovi života iz razdoblja od VIII. do III. tisućljeća pr. Krista., pa neki arheolozi smatraju da je riječ o najstarijem čovjekovu prebivalištu u Dalmaciji. Nedaleko se nalazi i crkvica Sv. Ilije koja datira iz X. stoljeća, a sagrađena je na ostacima rimskoga mauzoleja.

Valja spomenuti i ranoromaničku crkvicu sv. Luke iz XI./ XII. stoljeća, pa i crkvicu sv. Križa iz XIV./ XV. stoljeća. Župna crkva, koja je dograđivanjima i proširenjima nastala na mjestu nekadašnje crkvice Stomorice iz X. stoljeća, posvećena je svetomu Fabijanu i Sebastijanu. U njoj se čuva vrlo vrijedna freska iz XIII. stoljeća, jedna od najstarijih u južnoj Hrvatskoj, nekoć i danas veliki motiv hodočašćenja mnogih vjernika.

Uz naselje je nalazište cijenjenoga bračkoga bijeloga kamena, što je dijelom usmjerilo njegov razvoj. I danas je tradicija obrade kamena dobro sačuvana pa je mjesto dalo poznate kamenoklesare i kipare. Stariji stanovnici bave se poljoprivredom, uzgojem domaćih životinja i lovom, a mlađi spomenutim granama, klesarstvom, ugostiteljstvom ili gravitiraju Nerežišćima gdje često pronalaze posao u raznim poljima. Ovo se mjesto ističe po lijepim starinskim kamenim kućama i zdanjima, po sačuvanoj tradiciji i raznim pučkim običajima. Donji Humac danas broji cca 160 stalnih stanovnika.

Informacije

15-01-2022

Ažuriranje službenih stranica *** OBAVIJEST ***

Općina Nerežišća je u postupku ažuriranja službenih mrežnih stranica. Objavljen sadržaj još nije do kraja ažuriran. Molimo na razumijevanje. Ukoliko imate pitanja, slobodno nam se obratite na mail: administrator@nerezisca.hr više

12-01-2022

Obilazak gradilišta

Ministrica poljoprivrede Marija Vučkovic i župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban zajedno sa suradnicima obišli su gradilište vatrogasnog doma DVD-a Supetar. više

OPĆINA NEREŽIŠĆA
Trg sv. Petra 5
21423 Nerežišća
OIB: 44288790358
___________________________

Podaci o banci:
OTP BANKA d.d.
IBAN: HR9524070001828000009
___________________________

RADNO VRIJEME:
07:00 - 15:00
RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 14:00

SVEMIR OBILINOVIĆ
Općinski načelnik
Tel: +385(0)21 637-186
E-mail: nacelnik@nerezisca.hr

____________________________

MARKO JERČIĆ
Pročelnik
Tel: +385(0)21 637-300
E-mail: procelnik@nerezisca.hr

___________________________

KATARINA ŠTAMBUK
Administrativni tajnik
Tel: +385(0)21 637-186
E-mail: tajnistvo@nerezisca.hr

IVANA MRKOVIĆ KUSANOVIĆ
Viši referent za informatičke i pomoćno-tehničke poslove:

Tel: +385(0)21 637-186
E-mail: administrator@nerezisca.hr

Službenik za informiranje:
IVANA MRKOVIĆ KUSANOVIĆ
E-mail: ppi@nerezisca.hr
_____________________________________________

MAJA ŽUVIĆ
Viši referent za financije i računovodstvo:
Tel: +385(0)21 637-186
Mob: +385(0)99 819 9931
E-mail: racunovodstvo@nerezisca.hr

DENIS BUVINIĆ
Komunalni redar

Mob: +385(0)91 1499 537
E-mail: komunalni.redar@nerezisca.hr

__________________________
Pratite nas na društvenim mrežama:

Copyright © 2011. - 2021. Sva prava pridržana. / Općina Nerežišća / Trg sv. Petra 5, 21423 Nerežišća / tel: +385(0)21 637 186 /
IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI